ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه خبرداد:

به حق می توان نوشت که دانشجویان شاهد و ایثارگر پیشتازان عرصه های علمی و فرهنگی این مرز و بوم هستند. در همین رابطه آقای مهندس نوری دانشجوی مقطع دکتری این دانشگاه موفق به کسب عنوان مدرس نمونه در دانشگاه علمی کاربردی استان البرز شدند.

در هفته معلم و در مراسمی که در ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه شهید رجایی برگزار گردید از فعالیت های ارزشمند این دانشجو و کسب مقام ارزنده “مدرس نمونه” توسط سرکار خانم سیدجوادی مشاور رئیس دانشگاه و رئیس امور دانشجویان شاهد و ایثارگر تقدیر گردید.

%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87_1 %d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%872_1