ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه خبرداد:

به منظور تشویق دانشجویان فعال شاهد اولین اردوی برون استانی به مقصد کیش برای دانشجویان پسر برگزار گردید. خانم سیدجوادی مشاور رئیس دانشگاه  و رئیس امور دانشجویان شاهد و ایثارگر ضمن اعلام این خبر از برنامه های جدید و ویژه برای تشویق دانشجویان شاهد دانشگاه  خبر داد. وی بر ادامه این اردوها تأکید نمود.

لازم به ذکر است که این اردو از ۲۵ لغایت ۲۷ اردیبهشت در جزیره زیبای کیش برای دانشجویان پسر به سرپرستی آقای شمسیان برگزار گردید.

photo_2017-05-20_04-14-16 photo_2017-05-20_04-14-45 photo_2017-05-20_04-14-49 photo_2017-05-20_04-14-52 photo_2017-05-20_04-14-56