ستاد شاهد خبر داد:

«مراسم تجلیل از استاد مشاور برتر دانشجویان شاهد و ایثارگر»

به نقل از مسئول امور دانشجویان شاهد و ایثارگر سرکار خانم سیدجوادی مراسم تقدیر از اساتید مشاور برتر دانشجویان شاهد و ایثارگر در روز دوشنبه مورخ ۹۸/۷/۱ در حاشیه نشست شورای دانشگاه برگزار شد.سرکار خانم سیدجوادی ضمن ابراز خرسندی از فعالیت رو به رشد این اساتید از همکاری و همراهی تمام واحدهای اجرایی دانشگاه با خانواده شاهد و ایثارگر تشکر کرد که باعث پیشرفت و تسهیل در امور آموزشی، فرهنگی و رفاهی شده است.در این مراسم جناب آقای دکتر جمال الدین مهدی نژاد به عنوان استاد مشاور برتر دانشجویان شاهد و ایثارگر در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ از دانشکده معماری معرفی شد سپس از جناب آقایان دکتر سیدمحمود فاطمی، دکتر محمدجواد اسلام پور و سرکار خانم دکتر رویا مجیدی به عنوان اساتید مشاور شایسته تقدیر معرفی شدند.همچنین از سرکار خانم زهره رضایی و بهار زند وکیلی به عنوان کارشناس برتر پیگیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر تجلیل به عمل آمد.

در انتها به پاس همیاری و همکاری معاون سابق دانشجویی جناب آقای دکتر نجف طهماسبی‌پور به جهت تسهیل در امور آموزشی، کمیسیون موارد خاص و رفاهی و اسکان دانشجویان شاهد و ایثارگر و جناب آقای محمدجواد حاجی قاسمی به جهت همراهی در امور خوابگاهی دانشجویان نیز تقدیر شد.

 whatsapp-image-2019-09-27-at-17-08-542 whatsapp-image-2019-09-27-at-17-08-552 whatsapp-image-2019-09-27-at-17-08-553 whatsapp-image-2019-09-27-at-17-08-55 whatsapp-image-2019-09-27-at-17-08-541 whatsapp-image-2019-09-27-at-17-08-554 whatsapp-image-2019-09-27-at-17-08-54