ستاد شاهد خبر داد: تقویت بنیه علمی به صورت مجازی

تقویت بینه علمی مجازی

مشاور رئیس دانشگاه و مسئول امور دانشجویان شاهد و ایثارگر از برنامه ریزی و انجام زیرساخت تقویت بنیه علمی به صورت مجازی خبر داد. ایشان ضمن تبریک سال جدید و آرزوی توفیق و سلامتی برای همگان اعلام نمود با توجه به شرایط بحرانی کشور ناشی از بیماری COVID-19 که باعث تعطیلی مراکز آموزشی بویژه مکانهایی پویا چون دانشگاه ها گردیده و همچنین در راستای سیاست اداره کل شاهد وزارت علوم و بنیاد شهید مبنی بر طرح تقویت بنیه علمی و ممانعت از افت آموزشی دانشجویان ، اولین جلسه اتاق همفکری مجازی که ترکیب آن از دانشجویان نخبه شاهد و ایثارگر میباشد تشکیل گردید. سید جوادی افزود پس از مذاکره با معاونت محترم آموزشی ابتدا تصمیم بر نیاز سنجی دروس و اساتید جهت برگزاری کلاس های برخط تقویت بنیه علمی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر و سپس به صورت سامانه LMS انجام خواهد پذیرفت.

که مهترین دستاوردهای آن:

۱٫تاکید بر لزوم تشکیل کلاس و جلوگیری از افت تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر

۲٫نحوه برنامه ریزی و اجرای آن

۳٫طراحی وب فرم جهت عرضه و تقاضا نسبت به استاد و دانشجو

۴٫نحوه اطلاع رسانی به صورت پپامک،شبکه های اجتماعی و روابط عمومی