ستاد شاهد خبر داد

«بزرگداشت ایام الله دهه مبارک فجر»

با نقل از ستاد شاهد به مناسبت ایام الله دهه مبارک فجر مراسم غبارروبی مزار شهدا گمنام دانشگاه به همراه طبخ آش نذری و توزیع آن در روز شنبه مورخ ۹۸/۱۱/۱۲ با حضور مسئولین دانشگاه انجام پذیرفت.

سرکار خانم سیدجوادی مشاور رئیس دانشگاه در پیامی ضمن بزرگداشت این ایام بر حضور همگانی دانشجویان علی الخصوص دانشجویان شاهد و ایثارگر تاکید و مهمترین دستاورد و پیام این مراسم را جنبش فرهنگی بر ضد استکبار جهانی دانستند.