ستاد شاهد خبر داد

«پخش نذری در ساختمان اداری»

به نقل از سرکار خانم سیدجوادی مسئول امور دانشجویان شاهد و ایثارگر پخش نذری در ساختمان اداری در روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۲ به مناسبت عروج سردار دل سپهبد شهید قاسم سلیمانی و آغاز ۴۱ بهمن ماه پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی زیر پرچم مقام معظم رهبری انجام پذیرفت.