ستاد شاهد خبر داد:

جلسه همیاران ستاد ثبت نام شاهد و ایثارگر

«جلسه توجیهی همیاران ستاد ثبت نام شاهد و ایثارگر»

سرکار خانم سیدجوادی از برگزاری جلسه ستاد ثبت نام در روز دوشنبه مورخ 98/10/2 از ساعت 12.30 الی 13.30 در سالن شهید باهنر خبر داد. ایشان ضمن قدردانی از حضور دانشجویان مهمترین دستاورد این جلسه را اینگونه بیان کردند:

1.بررسی فرم مربوط به ستاد شاهد

2.بررسی ویژگی های دانشجویان جدیدالورود و تاکید بر فرایند جذب

3.بررسی ساختارمند سیاست های ستاد شاهد 

4.تبیین سیاست های معاونت محترم آموزشی در امر ثبت نام دانشگاه

5.تقسیم وظایف میان دانشجویان در روزهای ثبت نام

whatsapp-image-2019-12-23-at-19-57-47 whatsapp-image-2019-12-23-at-19-57-53