ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر خبر داد

سومين همايش ديده بيدار بسیج

 بر اساس هماهنگي صورت گرفته ميان ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه با بسيج كاركنان و با مساعدت­هاي مديريت محترم پشتيباني دانشگاه، امروز شنبه مورخ ششم آذر ماه به همت ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه و كاركنان عضو پايگاه بسيج شهيد زالي در سومين همايش ديده بيدار كه به مناسبت هفته بسيج برگزار گرديد، شركت كردند.

در اين مراسم دكتر هژبري رئيس مركز بسيج فرهنگيان ضمن خير مقدم به حاضرين برخي از نكات مرتبط با فعاليت هاي بسيج را برشمردند و پس از آن، مقام عالي وزارت جناب آقاي دكتر دانش آشتياني به ايراد سخنراني پرداختند و برخي از فعاليتهاي شاخص بسيجيان فرهنگي را بيان نمودند. لازم به ذكر است كه در اين مراسم هيأت بلند پايه وزارت متبوع كه شامل معاونين و مديران كل حوزه ستادي است، ايشان را همراهي مي كردند و در انتها سردار يعقوب سلطاني رئيس سازمان اردوي بسيج (كه راهيان نور در ذيل آن تعريف مي شود) به ايراد سخنراني نموده و گوشه هايي از دستآوردهاي بسيج را در كشور ذكر كردند.

در انتها هم كليپي از سخنان مقام معظم رهبري در رابطه با هفته بسيج و بسيجيان پخش گرديد.