ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر خبر داد:

برنامه های مسابقات مذهبی دانشجویان شاهد و ایثارگر اعلام شد.

بر این اساس آزمون تلات قرآن کریم  روز شنبه ۲ اردیبهشت ساعت ۱۱ لغایت ۱۲ در سالن علامه برگزار می گردد. پس از آن در روز دوشنبه مورخ ۴ اردیبهشت ساعت ۱۱ لغایت ۱۲ آزمون های نهج البلاغه و سیره معصومین برگزار خواهد گردید.