ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر خبر داد:

 اردوی فرهنگی،تفریحی و ورزشی یک روزه خواهران در روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۸/۱۱ با حضور سرکارخانم سید جوادی مسئول همیشه همراه ستاد شاهد پس از زیارت مزار شهدای گمنام دانشگاه در مکان بوستان ولایت برگزار شد.
تهیه صبحانه و ناهار با همکاری مسئولین و دانشجویان صورت گرفت که به نوع خود سبب تعامل بیشتر عزیزان حاضر در اردو شد.
سیدجوادی مشاور رئیس دانشگاه افزود : اردو با مسابقات مختلف ورزشی،فرهنگی و…همراه بود و با برنامه های متنوع دیگر ادامه یافت.همچنین می توان به نشست صمیمانه دانشجویان اشاره کرد که در خلال آن، مسئول اموردانشجویان شاهد وایثارگر اهداف و برنامه‌های ستاد شاهد را مطرح و از دانشجویان دعوت به همکاری نمود. و هر یک از افراد متناسب با توانایی خود اعلام آمادگی نمودند.
این اردو ی سرشار از صمیمیت پس از صرف عصرانه و اهدا جوایز به برندگان مسابقات برگزارشده در ساعت ۱۷خاتمه یافت.

photo_2017-11-03_19-12-26photo_2017-11-03_19-12-22

photo_2017-11-03_19-12-17