ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه خبر داد:

ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه خبر داد:

بازدید مدیر محترم روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران از محل احداث بوستان سروقامتان

مدیر محترم روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران جهت چگونگی پیشرفت کار از محل احداث بوستان سروقامتان بازدید به عمل آوردند. در این بازدید حاج آقای حمیدی، نمایندگان کانون ایثار و کانون محیط زیست نیز حضور داشتند و در خصوص احداث بوستان به تبادل نظر پرداختند.

photo_2017-02-24_14-32-00

photo_2017-02-24_14-32-06