ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه خبر داد:

ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه خبر داد:

برگزاری جلسه با معاون محترم پژوهش و فناوری

جلسه با معاون محترم پژوهش و فناوری، جناب آقای دکتر علیائی، در دفتر ستاد شاهد و ایثارگر برگزار گردید. در این جلسه در خصوص کتاب سردار شهید قمصری و پیگیری مفاد تفاهم نامه فی مابین دانشگاه و مرکز دانش پژوهان و تشکل های شاهد و ایثارگر در جهت طرح دانش بنیان دانشجو ایمان کریمی بحث و تبادل نظر گردید.

photo_2017-02-07_22-47-02 photo_2017-02-07_22-47-25