ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه خبر داد:

ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه خبر داد:

جلسه دفاع از اختراع پرینتر سه بعدی دانشجوی شاهد و ایثارگر

جلسه دفاع از اختراع پرینتر سه بعدی دانشجوی شاهد و ایثارگر آقای ایمان کریمی و هم تیمی وی، آقای شریعتی در مرکز دانش پژوهان و تشکل های شاهد و ایثارگر با حضور جنابان آقای دکتر کمری، آقای دکتر عیسی مراد، آقای کرمی و سرکار خانم سید جوادی جهت اخذ تسهیلات برگزار گردید. شایان ذکر است که اختراع مذکور در صنایع مختلف کاربرد فراوانی دارد و فراهم کردن شرایط لازم جهت تولید این محصول دانش بنیان در داخل، از واردات آن به کشور و خروج ارز جلوگیری می کند. این جلسه مصوباتی را نیز به همراه داشت که پس از مشورت با مسئولین دانشگاه عملیاتی خواهد شد. از جمله این مصوبات، تخصیص غرفه ای به دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی جهت ارائه دستاوردهای پژوهشی شاهد و ایثارگر در روز بزرگداشت شهدا در اسفند ماه می باشد.

image1-1

image1

image1-5