ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر خبر داد:

جلسه کمیته آموزش در روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۲۵ از ساعت ۱۰٫۳۰تا ۱۲ واقع درسالن جلسات معاونت فرهنگی با حضور مدیرمحترم حوزه ریاست و روابط عمومی، مشاور محترم رئیس دانشگاه و مدیر محترم آموزش و همچنین رئیس محترم اداره اموزش بنیاد شهید تهران بزرگ و معاون محترم فرهنگی بنیاد شهید منطقه ۸ و کارشناس آموزش عالی منطقه ۸ در دانشگاه برگزار شد.

 رئیس امور دانشجویان شاهد و ایثارگر در ابتدای جلسه ضمن خیر مقدم به مسئولین بنیاد شهید و دانشگاه، گزارشی از عملکرد ستاد شاهد در سال ۹۶ ارائه نموند.

سرکار خانم سید جوادی افزود در ترم جاری با کاهش چشمگیر دانشجویان مشروط شاهد مواجه بودیم که دلیل این امر برگزاری کلاس های تقویت بنیه علمی از اول ترم و دریافت گزارشات مستمر از وضعیت هر دانشجو از اساتید مشاور و کارشناسان پیگیر بوده است.

ایشان افزود برای تقدیر و تشکر و برای ایجاد انگیزه از دانشجویان ساعی و معدل الف در ترم جاری برگزاری اردوی علمی، سیاحتی اصفهان در نظر گرفته شده است.

جناب آقای الهی رئیس اداره آموزش عالی تهران بزرگ از همکاری و مساعدت دانشگاه جهت پیشبرد فعالیت های بنیاد شهید تشکر کرد و به تببین خلاصه ای از اهداف کمیته آموزش پرداختند.

جناب آقای دکتر علیایی مدیر حوزه ریاست ضمن خیر مقدم به مسئولین بنیاد شهید به ساختار و مساعدت های رئیس دانشگاه و همچنین زحمات زیاد مشاور رئیس دانشگاه پرداختند.

وی افزود با تاکید رئیس محترم دانشگاه علاوه بر اساتید مشاور به تک تک اساتید تکلیف شده است که به طور ویژه کارهای دانشجویان شاهد را پیگیری و بازخورد آن را به ستاد شاهد اعلام نمایند .

در انتهای جلسه جناب آقای دکتر علیایی پیشنهاد کمک و حمایت از دانشجویان دارای ایده و ثبت اختراع از بنیاد شهید را کردند.

20180214_10561420180214_10563120180214_105653