ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر خبر داد:

 نشست صمیمی در خصوص نحوه تقدیر از دانشجویان معدل الف

در ابتدا جلسه سرکار خانم سید جوادی ضمن خیر مقدم به دانشجویان برتر علمی بویژه مدیر محترم حراست جناب آقای شبستانی در خصوص نحوه تقدیر از این دانشجویان و سیاست بنیاد شهید و وزارت علوم گزارش مختصری ارائه نمودند.

سپس جناب آقای شبستانی ضمن ابراز خرسندی برای حضور در این جلسه و سپاسگزاری از نحوه عملکرد رئیس امور دانشجویان شاهد بابت فعالیت های بسیار موثر و راهگشا  به بیان چند نکته درباره قوانین دانشگاه در قبال اردو پرداختند.

در انتهای جلسه مشاور رئیس دانشگاه ضمن قدردانی از حضور جنای آقای شبستانی و دانشجویان به ذکر نکاتی درباره چگونگی فرآیند سفر علمی-سیاحتی با دانشجویان به بحث و تبادل نظر پرداخت.

img_6279img_6280