ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر خبر داد:

اولین جلسه هماهنگی در خصوص کلاس های سهام داری، بورس و استاندارد با حضورمشاور رئیس دانشگاه و استاد دکتر مجید نوری کمری از دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه که تدریس در دانشگاه های مختلف و کسب پژوهشگر برتر و کرسی اول جشنواره ملی ایثار را در کارنامه خود دارند برگذار شد.سرکار خانم سید جوادی ضمن استقبال از این طرح به بیان نقطه نظرات خود برای هرچه بهتر شدن کلاس پرداختند.

20180103_11584920180103_115904