ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر خبر داد

سر کار خانم سید جوادی مشاور رییس دانشگاه : محمد رضا رحیمی دانشجوی شاهد و ایثار گر دانشگاه شهید رجایی در سی و دومین مسابقات ملی قرآن و عترت در رشته حفط ۵ جز قرآن کریم موفق به کسب رتبه دوم شد. رییس امور دانشجویان شاهد و ایثار گر این موفقیت را به ریاست دانشگاه،کارکنان ، اساتید و دانشجویان  تبریک عرض نموده و برای این نخبه قرآنی توفیقات روز افزون را از درگاه خدا مسئلت نمودند.

rahimi

136591