ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر خبر داد:

هفتمین جلسه از دیدار دانشکده‌ای دانشجویان شاهد و ایثارگر با اساتید مشاور در روز چهارشنبه مورخ ۱۰ آبان در دانشکده مکانیک برگزار شد.

سرکار خانم سید جوادی مشاور رئیس دانشگاه منصوب شدن جناب آقای دکتر کدخدا پور به ریاست دانشکده مکانیک را تبریک گفت و در زمینه قوانین و سیاست‌های بنیاد شهید دکتر کدخدا پور را آشنا کرد.رئیس امور دانشجویان شاهد و ایثارگر نیز افزود سرآمدهای علمی و پژوهشی شاهد و ایثارگر در دانشکده مکانیک بسیار زیاد هستند که دارای ثبت اختراع می‌باشند و سپس مطالبات ستاد را در قبال دانشجویان شاهد و ایثارگر بیان کردند.

رئیس دانشکده مکانیک در ابتدای سخن خود از روحیات، رفتارها مشترک دانشجویان شاهد و ایثارگر صحبت کرد و این را نشات گرفته از پاکی ذات آن‌ها دانست و در مورد تاثیر گذاری یک انسان در جامعه و تأثیرگذارتر بودن دانشجویان شاهد و ایثارگر در جامعه سخن گفت.دکتر کدخدا پور آمادگی خود را در تمام زمینه‌های آموزشی، اداری و پژوهشی اعلام کرد و در مقابل انتظار خود را از دانشجویان شاهد ایثارگر این‌گونه بیان کرد که باید پرچم‌دار حرکت‌های موثر باشند و به کم راضی نباشند.

در انتهای این جلسه دانشجویان شاهد و ایثارگر پیشنهاد‌ها و انتقادات خود را بیان کردند.

20171101_124619 20171101_1246270 20171101_124648 20171101_124715 20171101_134244