ستاد امور دانشجویان شاهد وایثارگر خبر داد

سرکار خانم سید جوادی مشاور رئیس دانشگاه : در مراسم پایان سال کارکنان و اعضای هیئت علمی  و به مناسبت هفته شهید از خانواده شهدا دانشگاه دانشگاه تقدیر به عمل آمد

6a5a4196