ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر خبر داد:

برگزاری جلسه اتاق همفکری در خصوص نحوه تقدیر از دانشجویان ممتاز شاهد و ایثارگر

در ابتدا جلسه سرکار خانم سید جوادی ضمن خوشامدگویی به دانشجویان اتاق همفکری به بیان سیاست های خود و بنیاد شهید در قبال دانشجویان معدل الف پرداختند.سپس تمام دانشجویان نقطه نظرات خود را درباره برگزاری هر چه بهتر برنامه تقدیر از معدل الف ها ارائه دادند.

20171028_09334520171028_093356