ستاد اموردانشجویان شاهد وایثارگر خبر داد

اولین کمیته پژوهشی ستاد شاهد دانشگاه باحضور ۱۰ نفر از دانشجویان کارشناسی وارشد ودکتری در روز سه شنبه مورخ ۲۴ آبان ماه از ساعت ۱۲:۳۰ در سالن جلسات معاونت فرهنگی برگزارگردید
سیدجوادی مشاور رئیس دانشگاه در این خصوص گفت این جلسه باهدف آشنایی دانشجویان با مقوله پژوهش ونحوه مقاله نویسی تشکیل شد وی افزود دانشجویان شاهد و ایثارگر مانند سایر بخش ها باید در زمینه کارهای پژوهشی نیز سرآمد باشند
لازم به ذکر است موارد زیر پس از بررسی اعضا به تصویب رسید
۱- ازاساتید برجسته دانشگاه با هماهنگی معاونت محترم پژوهشی در این خصوص راهنمایی گرفته تا نوع ونحوه نوشتن مقاله و یا ترجمه کتاب را به دانشجویان آموزش دهند

۲- دانشجویان به جهت محدود بودن زمان باقی مانده تا هفته پژوهش مقالات خود را حداکثر تا ۳۰آبان به دبیرخانه کمیته ارسال نمایند –

photo_2017-11-15_05-59-40

photo_2017-11-15_05-59-53

photo_2017-11-15_05-59-56