اضافه شدن یک قابلیت جدید در آموزش الکترونیکی، راه اندازی سامانه برخط جلسات دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از رئیس مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد، از راه انداری سامانه جدید برخط جلسات دانشگاه خبر داد.

دکتر میرمحمدی با اشاره به این موضوع، اضافه کرد این سامانه در حقیقت یک قابلیت جدید در ارائه خدمات آموزش الکترونیکی و آموزش از راه دور محسوب می گردد.

ایشان افزودند، برای استفاده از این قابلیت جدید، اساتید می توانند با کد استادی و کد ملی و دانشجویان نیز با شماره دانشجویی و کد ملی  از طریق نشانی meeting.sru.ac.ir وارد سامانه شده و از آن بهره برداری نمایند.

دکتر میر محمدی ادامه دادند: برای اساتید، ۴ اتاق جلسه زیر پیش بینی شده است.:

  • اتاق دفاعیه ها
  • اتاق جلسات گروه
  • اتاق دفترکار
  • اتاق آزمایشگاه تحقیقاتی

وی خاطر نشان کرد، که اساتید می توانند از کاربران سامانه از طریق قسمت “شرکت کنندگان” افراد را به جلسات اضافه کنند و یا لینک دفتر کار را برای ورود هر کسی در اختیار ایشان قرار دهند.

دکتر میر محمدی افزودند، فهرست افراد با پست های کارگزینی نیز برای تعریف جلسات تمامی حوزه های دیگر به زودی تهیه و در جلسات سایر حوزه ها اضافه خواهد شد. علاوه بر این، در این سامانه نیز مانند سامانه ال ام اس (LMS) بعد از اولین ورود کاربری افراد خودکار ایجاد خواهد شد.

دکتر میر محمدی خاطر نشان کردند، که منبعد کلیه جلسات دفاعیه و سایر جلسات می توانند از این بستر جدید استفاده نمایند.