سامانه امور رفاهی با طراحی جدید قابل بهره برداری کارکنان

سامانه امور رفاهی به دستور معاونت محترم اداری و مالی جناب آقای دکتر اسماعیل پور از نو طراحی و بروز شده و با آدرس اینترنتی refah.srttu.edu قابل استفاده  اساتید و کارکنان دانشگاه می باشد. عموم اساتید و کارکنان می توانند درخواستهای خود را در سیستم ثبت نمایند و در اسرع وقت به درخواستهای ایشان رسیدگی می شود

تاکنون  ۱۰۱۰۳۳ بازدیدکننده  داشته است. ضمن تشکر از دکتر اسماعیل پور از خداوند منان توفیقات روز افزون ایشان را خواستاریم.

اداره رفاه کارکنان

برگشت