سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش برگزار کرد

3 4

دوازدهمین همایش تجلیل از مولفان و پدیدآورندگان مواد و رسانه های آموزشی روز یکشنبه ۳۰ مهر با حضور وزیر محترم آموزش وپرورش در مدرسه دار الفنون برگزار شد

در این مراسم از مولفان کتب درسی و پدید آورندگان آثار مرتبط توسط وزیر محترم آموزش و پرورش آقای دکتر بطحایی و رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی آقای دکتر محمدیان تقدیر به عمل آمد.

شایان ذکر است خانم دکتر رحیمی دانشیار گروه زبان انگلیسی دانشکده علوم انسانی به عنوان یکی از اعضای تیم تالیف کتاب های زبان انگلیسی نظام جدید آموزش و پرورش از سال ۱۳۹۳ تا کنون با سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی همکار داشته اند.