ساخت طبقه‌ی سوم دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر

مقدمات عمرانی جهت توسعه فضای علمی و پژوهشی دانشکده با ساخت طبقه‌ی سوم آغاز گردید.

photo_2017-09-11_12-09-10