زمان و نحوه توزیع سبد ارزاق ماه مبارک رمضان

معاونت اداری و مالی خبر داد: سبد ارزاق ماه مبارک رمضان مطابق جدول زمانی زیر با رعایت نکات زیر توزیع می گردد:

🔹 بدلیل تعطیلی دانشگاه و عدم دسترسی به عزیزان، همکاران محترم جهت دریافت بن سبد ارزاق به اداره رفاه کارکنان که در انبار مرکزی مستقر هستند مراجعه نمایید .
🔹محل توزیع سبد کالا انبار مرکزی و سردخانه دانشگاه و از ساعت ۱۲ الی ۱۵ بوده و پس از اتمام زمان مذکور توزیع نخواهد شد .
🔹لطفا جهت رعایت پروتکل های بهداشتی و جلوگیری از ازدحام و همچنین جهت جلوگیری از انجماد گوشت و مرغ در زمان تعیین شده مطابق جدول زیر مراجعه نمایید.