رونمائی از شماره اول نشریه انجمن علمی مکانیک به نام “مکاتک”

رونمائی از شماره اول نشریه انجمن علمی مکانیک به نام “مکاتک”

در پی مراسم معارفه ورودی های جدید ۹۶ دانشکده مکانیک، با حضور رئیس دانشکده مکانیک و معاونین آموزشی و پژوهشی و فنی و دانشجوئی و دبیران انجمن های علمی مکانیک، شماره اول نشریه انجمن علمی به نام “مکاتک” رونمائی شد.

این نشریه بصورت فصلی از طرف انجمن علمی دانشکده مکانیک منتشر خواهد شد و شامل معرفی حوزه های مختلف مکانیک شامل نرم افزارها، گرایش ها و مقالات علمی می باشد. شایان ذکر است که تمامی امور نشریه با همکاری و مشارکت دانشجویان و انجمن علمی دانشکده مکانیک  در قالب یک کار گروهی تنظیم و تهیه می گردد.

شماره اول نشريه مكاتك

dsc_0043

nashriyeh-mechanic