گروه مهندسی نقشه برداری دانشکده مهندسی عمران خبر داد

گروه مهندسی نقشه برداری دانشگاه شهید رجائی  با کمک و همیاری انجمن علمی نقشه برداری برای دومین سال پیاپی و این بار در همکاری با جامعه مهندسان نقشه بردار ایران رویداد “روز جهانی سامانه های اطلاعات مکانی” را برگزار می کند. 

گروه مهندسی نقشه برداری دانشگاه شهید رجائی  با کمک و همیاری انجمن علمی نقشه برداری برای دومین سال پیاپی و این بار در همکاری با جامعه مهندسان نقشه بردار ایران رویداد “روز جهانی سامانه های اطلاعات مکانی” را برگزار می کند. این رویداد همه ساله در دومین چهارشنبه از ماه نوامبر برگزار می گردد و امسال مصادف با روز ۲۳ آبان ماه است. در نظر است در مراسم امسال ضمن معرفی دستاوردهای گروه در زمینه GIS، شماری از مسئولان و کارشناسان سازمان ها و نهادهای مرتبط و همچنین شخصیت های علمی و دانشگاهی حضور داشته باشند و از نزدیک با فعالیت های دانشگاه آشنا گردند.

index