روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف گزارش داد

دکتر عظمتی، دبیر کمیسیون فرهنگ و تمدن شورای عالی عتف از تدوین اولویت های پژوهشی در حوزه فرهنگ و تمدن خبر داد و گفت: احتمالا جلسات کمیسیون در سال ۹۵ نیز ادامه یابد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، دکتر عظمتی دبیر کمیسیون فرهنگ و تمدن این شورای عالی در مورد روند تدوین اولویت های علم و فناوری در حوزه فرهنگ و تمدن گفت: متاسفانه در دوره های قبل، عملا کمیسیون فرهنگ و تمدن فعال نبوده، بنابراین در دوره های اولویت گذاری پیشین نیز نقش چندانی نداشته است. او ادامه داد: برای این دوره، با در نظر گرفتن طرح های سامانه سمات ملی و پیشنهادات برنامه ششم توسعه در حوزه فرهنگ و تمدن، اولویت گذاری پژوهشی در فرهنگ و تمدن به صورت متمرکز آغاز شده است.
عظمتی، از تحلیل محتوای اسناد بالادستی برای تدوین اولویت های حوزه فرهنگ و تمدن خبر داد و گفت: برای ورود به بحث اولویت گذاری، اسناد بالادستی چون سند چشم انداز بیست ساله، نقشه جامع علمی کشور، برنامه پنجم توسعه و سیاست های علم و فناوری ابلاغی رهبری بررسی ابتدایی شدند. دبیر کمیسیون فرهنگ و تمدن به بهره گیری از اسناد بخشی در روند تدوین اولویت های پژوهشی نیز اشاره کرد و گفت: از طریق نمایندگان دستگاه های اجرایی نیم نگاهی نیز به اسناد بخشی داشته ایم و همین اولویت ها را واقعی تر می کند.  او افزود: روش کار در این مرحله تحلیل محتوای اسناد مکتوب مذکور بوده است.
دبیر کمیسیون فرهنگ و تمدن شورای عالی عتف در مورد گام بعدی روش شناسی تدوین اولویت های حوزه فرهنگ و تمدن نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت: در مرحله بعدی، با توجه به حضور نخبگان آکادمیک و نمایندگان دستگاه های اجرای ذیربط در کمیسیون فرهنگ و تمدن، از روش طوفان مغزی استفاده شد تا نظرات این نخبگان جمع آوری شود. او افزود: نتیجه این کار رسیدن به برخی چالش های جدی حوزه فرهنگ و تمدن در کشور بود. او افزود: در ذیل چالش های شناسایی شده، اولویت ها را استخراج خواهیم کرد.
عظمتی به ادامه روند تدوین اولویت های پژوهشی حوزه علم و فرهنگ اشاره کرد و گفت: تا به حال چندین جلسه پیرامون همین موضوع در کمیسیون فرهنگ و تمدن برگزار شده است و احتمالا در سال ۹۵ نیز جلسات کمیسیون برای تدوین اولویت های پژوهشی ادامه خواهد یافت.