دانشگاه در آینه رسانه

مجموعه پیش‌رو با عنوان «دانشگاه در آینه رسانه» دربرگیرنده اخبار، مصاحبه‌ها و گزارش‌هایی است که با محوریت “دانشگاه شهید رجایی” در خبرگزاری ها، پایگاه های خبری و روزنامه ها منتشر شده است.
بدیهی است، گردآوری مجموعه فوق، صرفا با هدف اطلاع‌رسانی صورت گرفته و به هیچ عنوان به منزله تایید و یا تکذیب این مطالب، از سوی دانشگاه شهید رجایی نیست.

همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس در دانشگاه شهید رجایی نمایشگاهی با موضوع زن و دفاع مقدس در این دانشگاه برگزار می شود.

با مشارکت سازمان نشر آثار و ارزش های مشارکت زنان در دفاع مقدس:
همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس در دانشگاه شهید رجایی نمایشگاهی با موضوع زن و دفاع مقدس با مشارکت سازمان نشر آثار و ارزش های مشارکت زنان در دفاع مقدس و این دانشگاه برگزار می شود.

با مشارکت سازمان نشر آثار و ارزش های مشارکت زنان در دفاع مقدس
همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس در دانشگاه شهید رجایی نمایشگاهی با موضوع زن و دفاع مقدس با مشارکت سازمان نشر آثار و ارزش های مشارکت زنان در دفاع مقدس و این دانشگاه برگزار می شود.


با مشارکت سازمان نشر آثار و ارزش های مشارکت زنان در دفاع مقدس
همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس در دانشگاه شهید رجایی نمایشگاهی با موضوع زن و دفاع مقدس با مشارکت سازمان نشر آثار و ارزش های مشارکت زنان در دفاع مقدس و این دانشگاه برگزار می شود.

دبیر اجرایی هفدهمین جشنواره جوان خوارزمی خبر داد
دبیر اجرایی هفدهمین جشنواره جوان خوارزمی از برگزاری سومین مرحله از مراحل داوری کشوری جشنواره جوان خوارزمی در بخش دانش آموزی خبر داد.

دبیر اجرایی هفدهمین جشنواره جوان خوارزمی در گفت وگو با فارس خبر داد
دبیر اجرایی هفدهمین جشنواره جوان خوارزمی از برگزاری سومین مرحله از مراحل داوری کشوری جشنواره جوان خوارزمی در بخش دانش آموزی خبر داد.

معاون حمل ونقل و ترافیک منطقه 4 گفت: خط 3 مترو بزرگترین پروژه منطقه 4 تا مهر ماه افتتاح می شود.
معاون حمل ونقل و ترافیک منطقه 4 گفت: خط 3 مترو بزرگترین پروژه منطقه 4 تا مهر ماه افتتاح می شود.

استقبال اینستاگرامی دانشجویان از جدیدالورودها// 11

عصر خودرو : معاون حمل ونقل و ترافیک منطقه ۴ گفت: خط ۳ مترو بزرگترین پروژه منطقه ۴ تا مهر ماه افتتاح می شود.

معاون حمل ونقل و ترافیک منطقه 4 گفت: خط 3 مترو بزرگترین پروژه منطقه 4 تا مهر ماه افتتاح می شود.

یک پیشکسوت صنعت چاپ درباره نحوه نامگذاری یک روز ملی به نام صنعت چاپ، گفت: ۱۱ شهریور در مناسبت های تقویم خالی مانده بود و چون کسی ادعایی برای آن نداشت، به عنوان روز ملی صنعت چاپ نامگذاری شد!


یک پیشکسوت صنعت چاپ درباره نحوه نامگذاری یک روز ملی به نام صنعت چاپ، گفت: ۱۱ شهریور در مناسبت های تقویم خالی مانده بود و چون کسی ادعایی برای آن نداشت، به عنوان روز ملی صنعت چاپ نامگذاری شد!

گزارش مهر از هم اندیشی پیشکسوتان چاپ؛
یک پیشکسوت صنعت چاپ درباره نحوه نامگذاری یک روز ملی به نام صنعت چاپ، گفت: ۱۱ شهریور در مناسبت های تقویم خالی مانده بود و چون کسی ادعایی برای آن نداشت، به عنوان روز ملی صنعت چاپ نامگذاری شد!دبیر اجرایی هفدهمین جشنواره جوان خوارزمی در گفت و گو با فارس خبر داد
دبیر اجرایی هفدهمین جشنواره جوان خوارزمی گفت: داوری مرحله کشوری جشنواره جوان خوارزمی از امروز در دانشگاه شهید رجایی آغاز شد.


9 تشکل دانشجویی دانشگاه­ های شهر تهران درآستانه­ برگزاری انتخابات هیئت رئیسه­ شورای اسلامی شهر تهران در نامه ای به اعضای شورا به طرح دغدغه های خود را در قبال آینده ی شهر پرداختند و تاکید کردند: نظر به فرصت دو ساله ی شورای فعلی به نظر می رسد که تغییر روند به نفع نظارت مستمر و موثر بر شهرداری تهران، هنوز می تواند مایه ی تداوم امیدواری مردمی باشد که در انتخابات قبل به نمایندگان فعلی رای داده اند.


9 تشکل دانشجویی دانشگاه­ های شهر تهران درآستانه­ برگزاری انتخابات هیئت رئیسه­ شورای اسلامی شهر تهران در نامه ای به اعضای شورا به طرح دغدغه های خود را در قبال آینده ی شهر پرداختند و تاکید کردند: نظر به فرصت دو ساله ی شورای فعلی به نظر می رسد که تغییر روند به نفع نظارت مستمر و موثر بر شهرداری تهران، هنوز می تواند مایه ی تداوم امیدواری مردمی باشد که در انتخابات قبل به نمایندگان فعلی رای داده اند.

9 تشکل دانشجویی دانشگاه­ های شهر تهران درآستانه­ برگزاری انتخابات هیئت رئیسه­ شورای اسلامی شهر تهران در نامه ای به اعضای شورا به طرح دغدغه های خود را در قبال آینده ی شهر پرداختند و تاکید کردند: نظر به فرصت دو ساله ی شورای فعلی به نظر می رسد که تغییر روند به نفع نظارت مستمر و موثر بر شهرداری تهران، هنوز می تواند مایه ی تداوم امیدواری مردمی باشد که در انتخابات قبل به نمایندگان فعلی رای داده اند.

9 تشکل دانشجویی دانشگاه­ های شهر تهران درآستانه­ برگزاری انتخابات هیئت رئیسه­ شورای اسلامی شهر تهران در نامه ای به اعضای شورا به طرح دغدغه های خود را در قبال آینده ی شهر پرداختند و تاکید کردند: نظر به فرصت دو ساله ی شورای فعلی به نظر می رسد که تغییر روند به نفع نظارت مستمر و موثر بر شهرداری تهران، هنوز می تواند مایه ی تداوم امیدواری مردمی باشد که در انتخابات قبل به نمایندگان فعلی رای داده اند.

منبع :
ایسکا نیوز
(http://iscanews.ir/)
1394/6/8
11:51:53

8 تشکل دانشجویی دانشگاه های تهران در آستانه انتخابات هییت رییسه شورای اسلامی شهر تهران نامه ای را به اعضای شورای شهر نوشته اند.