دانشگاه در آینه رسانه

مجموعه پیش‌رو با عنوان «دانشگاه در آینه رسانه» دربرگیرنده اخبار، مصاحبه‌ها و گزارش‌هایی است که با محوریت “دانشگاه شهید رجایی” در خبرگزاری ها، پایگاه های خبری و روزنامه ها منتشر شده است.
بدیهی است، گردآوری مجموعه فوق، صرفا با هدف اطلاع‌رسانی صورت گرفته و به هیچ عنوان به منزله تایید و یا تکذیب این مطالب، از سوی دانشگاه شهید رجایی نیست.


وزیر آموزش و پرورش گفت: برگزاری آزمون استخدامی برحسب سیاست های بومی گزینی در اواسط تابستان برگزار خواهد شد.


منبع :
عیارآنلاین
(http://ayaronline.ir/)
1394/4/15
14:24:55

وزیر آموزش و پرورش گفت: برگزاری آزمون استخدامی برحسب سیاست های بومی گزینی در اواسط تابستان برگزار خواهد شد.

فرهنگ نگار: وزیر آموزش و پرورش گفت: برگزاری آزمون استخدامی برحسب سیاست های بومی گزینی در اواسط تابستان برگزار خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش گفت: برگزاری آزمون استخدامی برحسب سیاست های بومی گزینی در اواسط تابستان برگزار خواهد شد.


وزیر آموزش و پرورش گفت: برگزاری آزمون استخدامی برحسب سیاست های بومی گزینی در اواسط تابستان برگزار خواهد شد.


به گزارش جهان، علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران از اعلام زمان برگزاری آزمون استخدامی در …

وزیر آموزش و پرورش گفت: برگزاری آزمون استخدامی برحسب سیاست های بومی گزینی در اواسط تابستان برگزار خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش گفت: برگزاری آزمون استخدامی برحسب سیاست های بومی گزینی در اواسط تابستان برگزار خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش گفت: برگزاری آزمون استخدامی برحسب سیاست های بومی گزینی در اواسط تابستان برگزار خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش گفت: برگزاری آزمون استخدامی برحسب سیاست های بومی گزینی در اواسط تابستان برگزار خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش گفت: برگزاری آزمون استخدامی برحسب سیاست های بومی گزینی در اواسط تابستان برگزار خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش گفت: برگزاری آزمون استخدامی برحسب سیاست های بومی گزینی در اواسط تابستان برگزار خواهد شد.

پرس آنلاین:وزیر آموزش و پرورش گفت: برگزاری آزمون استخدامی برحسب سیاست های بومی گزینی در اواسط تابستان برگزار خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران:
وزیر آموزش و پرورش گفت: برگزاری آزمون استخدامی برحسب سیاست های بومی گزینی در اواسط تابستان برگزار خواهد شد.