روابط عمومی دانشگاه گزارش داد

federation

به استحضار میرساند، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در اردیبهشت ماه ۱۳۹۴، اقدام به تدوین آیین نامه حمایت از دستاورد های علمی معتبر و راه اندازی فدراسیون سرآمدان علمی ایران (Iran Science Elites Federation) با هدف دستیابی به مرجعیت علمی جهانی کرده است. مطابق این آیین نامه به افرادی با دستاورد های علمی معتبر، برگزاری رویدادهای داخلی معتبر، انتشار مقاله در مجلات معتبر، ارائه سخنرانی در کنگره های معتبر بین المللی، شرکت در دوره های مطالعاتی معتبر و… مبالغ تشویقی پرداخت میشود.

اطلاعات تکمیلی تر و فرمهای مربوطه در پایگاه برنامه به نشانی www.isef.ir جهت استفاده محققان از این حمایت ها موجود میباشد.

امید است با حمایت های این فدراسیون و تلاش محققان، کشورمان به جایگاه شایسته علمی در جهان دست یابد.