روابط عمومی دانشگاه منتشر کرد

گزارش تصویری مراسم دانش آموختگی دانشجویان ورودی ۹۳

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، جشن دانش آموختگی دانشجویان ورودی ۹۳ در روز پنج شنبه مورخ ۲۷ دی ماه در سالن سوره  حوزه هنری با حضور پرشور دانش آموختگان و مسئولین دانشگاه برگزار گردید.

در این مراسم ریاست دانشگاه ضمن تبیین اهمیت جایگاه معلمان در توسعه کشور، حضور دانشجومعلمان را در دانشگاه شهید رجائی یک ویژگی برجسته این دانشگاه برشمرد و نکاتی را در خصوص اهمیت تعلیم و تربیت در شاخص های مختلف کشور برشمرد.

شایان ذکر است که مراسم دانش آموختگی با اجراها و برنامه های منتنوعی از جمله موسیقی سنتی و استندآپ کمدی همراه بود. در انتهای برنامه سوگندنامه توسط دانش آموختگان قرائت گردید.

dsc_0294 dsc_0300 dsc_0314 dsc_0437 dsc_0449 dsc_0452 img_3249 img_3265 img_3311 img_3381 img_3392 img_3441 img_3503 img_3508

photo_2019-01-17_15-22-48 photo_2019-01-17_15-22-57 photo_2019-01-17_15-22-58 photo_2019-01-17_15-39-05 photo_2019-01-17_15-53-22 photo_2019-01-17_15-54-42 photo_2019-01-17_16-13-22 photo_2019-01-17_20-32-18 photo_2019-01-17_20-32-20 photo_2019-01-17_20-32-23 photo_2019-01-17_20-32-25 photo_2019-01-17_20-32-27 photo_2019-01-17_20-32-29 photo_2019-01-17_20-32-30 photo_2019-01-17_20-32-31 photo_2019-01-17_20-32-33 photo_2019-01-17_20-32-34 photo_2019-01-17_20-32-35 photo_2019-01-17_20-32-39 photo_2019-01-17_20-32-41 photo_2019-01-17_20-32-42 photo_2019-01-17_20-32-44 photo_2019-01-17_20-32-46 photo_2019-01-17_20-32-48 photo_2019-01-17_20-32-49 photo_2019-01-17_20-32-50 photo_2019-01-17_20-32-52 photo_2019-01-17_22-18-57 photo_2019-01-17_22-19-18