تشکیل نخستين جلسه هيات بدوی رسیدگی به تخلفات كاركنان

تشکیل نخستين جلسه هيات بدوی رسیدگی به تخلفات كاركنان دانشگاه

نخستین جلسه هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان #دانشگاه_شهید_رجائي با حضور اعضای هیات تشکیل و به استناد ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، آقای نادر حسينی به عنوان رییس اين هیات انتخاب شدند.
آقاي حسينی هم اكنون  ریيس اداره حقوقی و املاك دانشگاه نيز می باشند.

در این جلسه كه جناب آقای دکتر عظمتی رييس دانشگاه و برخی اعضای هيات رييسه  نيز حضور داشتند،  بر لزوم ارتقای سلامت اداری و  اهتمام اعضا در به کارگیری ابزارهای لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات و لزوم  رعایت حیثیت و آبروي مخاطبين درفرآيند رسيدگی به پرونده ها تاكيد گرديد.

خاطرنشان می گردد هفته گذشته با حضور جناب آقای دکتر امیدی، مدیر کل محترم دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در سی و پنجمین نشست هیات رئیسه دانشگاه شهید رجائی، احکام هیات های بدوی انتظامی اعضای هیات علمی و نیز هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان که به امضا وزیر آموزش و پرورش رسیده است، تقدیم دانشگاه گردید.