روابط عمومی دانشگاه خبر داد

انتصابات جدید در دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه روز دوشنبه ۱۹ مهرماه ۱۳۹۵ طی احکامی جداگانه، جناب آقایان دکتر عباس مالیان به سمت مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه و دکترمحمد غفرانی به سمت رئیس گروه آموزش های الکترونیکی و آزاد منصوب  و همچنين جناب آقایان دکتر نجف طهماسبی پور به عنوان معاون دانشجویی دانشگاه، و دکتر طاهرطلوع به عنوان مدیر نظارت و ارزیابی عملکرد دانشگاه و دکتر غفارپور جهرمی به عنوان رئیس دانشکده مهندسی عمران در سمت خود ابقا گردیدند.

متن احکام ایشان به شرح ذیل میباشد:

جناب آقاي دكتر عباس مالیان

عضو محترم هيات علمي دانشگاه

با سـلام و احتـرام

نظر به مراتب تعهد، شايستگي و تجربيات گذشته به موجب اين ابلاغ به مدت دو سال به عنوان:

 « مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه »

 منصوب می‌شويد. امید است با توكل به خداوند سبحان و بهره‌گیری از تجارب و تخصص دیگر همکاران محترم در انجام وظایف مربوط در ذیل مجموعه معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه موفق باشید. ضمناً با عنایت به اهمیت موضوع، انتظار دارد، در طول مدت همکاری موارد زیر در کانون توجه جنابعالی قرار داشته باشد:

فراهم نمودن شرايط لازم براي توسعه هدفمند رشته­ها و گرایش­های جدید متناسب با نیازهای جامعه

  • هدايت هدفمند پايان نامه‌هاي دانشجويان دوره‌هاي تحصيلات تكميلي با رویکرد رفع نيازهاي جامعه و تعامل با حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه در اين زمينه
  • هماهنگي و تعامل سازنده با دانشكده‌ها به منظور هدايت مطلوب دوره‌هاي تحصيلات تكميلي
  • برنامه‌ريزي به منظور ارتقاء سطح كيفي دوره‌هاي تحصيلات تكميلي و توسعه‌ي آنها
  • نظارت بر اجراي مقررات و آيين‌نامه‌هاي آموزشي و اعمال مراقبت‌هاي لازم نسبت به عملكرد واحدهاي تحصيلات تكميلي دانشكده‌ها

حمیدرضا عظمتی

رئیس دانشگاه

6A5A7533


جناب آقاي دكتر محمد غفرانی

عضو محترم هيات علمي دانشگاه

با سـلام و احتـرام

نظر به مراتب تعهد، شايستگي و تجربيات گذشته به موجب اين ابلاغ به مدت دو سال به عنوان:

 « رئیس گروه آموزش­های الکترونیکی و آزاد »

 منصوب می‌شويد. امید است با توكل به خداوند سبحان و بهره‌گیری از تجارب و تخصص دیگر همکاران محترم در انجام وظایف مربوط موفق باشید. ضمناً با عنایت به اهمیت موضوع، انتظار دارد، در طول مدت همکاری موارد زیر در کانون توجه جنابعالی قرار داشته باشد:

برنامه­ريزي و اقدام جهت اخذ مجوز رشته­هاي غير حضوري

  • برنامهریزی جهت تولید محتوای الکترونیکی دروس و دورههای غير حضوری
  • تشکیل کارگاههای آموزشی در سطح اساتید در رابطه با تولید محتوای الکترونیکی
  • برنامهریزی لازم جهت ایجاد و تکمیل زیرساختهای مورد نیاز مركز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه
  • انجام تمهیدات لازم برای توسعه دوره­های آزاد متناظر با پتانسیل­های موجود دانشگاه در جهت ارایه خدمات به جامعه و وزارت متبوع

حمیدرضا عظمتی

رئیس دانشگاه

6A5A7525


برادر ارجمند جناب آقاي دكتر نجف طهماسب پور

عضو محترم هيات علمي دانشگاه

با سـلام و احتـرام،

نظر به مراتب تعهد، تخصص، تجربیات گذشته و شايستگي جنابعالي به موجب این ابلاغ در سمت:

 « معاون دانشجویی دانشگاه »

به مدت دو سال ابقـاء می‌شويد. انتظار دارد در طول مدت مسئوليت همانند سنوات گذشته با توكل بر خداوند متعال و تكيه بر توان و همت خود و استفاده از تجارب همكاران محترم در راستاي تحقق اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي و دانشگاه اهتمام داشته باشيد. توفيق روزافزون جنابعالي را از درگاه ايزدمنان خواستارم.

حميدرضا عظمتي

رئیس دانشگاه

6A5A7520


برادر ارجمند جناب آقاي دكتر محمد صادق طاهر طلوع دل

عضو محترم هيات علمي دانشگاه

با سـلام و احتـرام،

نظر به مراتب تعهد، تخصص، تجربیات گذشته و شايستگي جنابعالي به موجب این ابلاغ به مدت دو سال در سمت:

 « مدیر نظارت و ارزیابی عملکرد »

ابقـاء می‌شويد. انتظار دارد در طول مدت مسئوليت همانند سنوات گذشته با توكل بر خداوند متعال و تكيه بر توان و همت خود و استفاده از تجارب همكاران محترم در راستاي تحقق اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي و دانشگاه اهتمام داشته باشيد. توفيق روزافزون جنابعالي را از درگاه ايزدمنان خواستارم.

حميدرضا عظمتي

رئیس دانشگاه

6A5A7523


جناب آقاي دكتر سعید غفارپور جهرمی

عضو محترم هيات علمي دانشگاه

با سـلام و احتـرام،

نظر به مراتب تعهد، تخصص، تجربیات گذشته و شايستگي جنابعالي به موجب این ابلاغ در سمت:

 « رئیس دانشکده مهندسی عمران »

به مدت دو سال ابقـاء می‌شويد. انتظار دارد در طول مدت مسئوليت همانند سنوات گذشته با توكل بر خداوند متعال و تكيه بر توان و همت خود و استفاده از تجارب همكاران محترم در راستاي تحقق اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي و دانشگاه اهتمام داشته باشيد. توفيق روزافزون جنابعالي را از درگاه ايزدمنان خواستارم.

حميدرضا عظمتي

رئیس دانشگاه