روابط عمومی دانشگاه خبر داد

تقدیر از پرسنل محترم دانشگاه که به افتخار بازنشستگی نائل شده اند

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در روز شنبه ۱۱ اسفندماه ۱۳۹۷ طی نشست صمیمی  که با حضور تعدادی از پرسنل محترمی که به تازگی به افتخار بازنشستگی نائل گردیده اند تشکیل شد، از ایشان تقدیر به عمل آمد.

بر اساس این گزارش، در نشستی که با حضور مدیر حوزه ریاست، دکتر سعید علیائی، مدیر امور اداری و منابع انسانی، آقای مختاری و رئیس مرکز بهداشت، آقای دکتر پالیزگیر  برگزار گردید از زحمات صادقانه این عزیزان تقدیر شد.

بنابر این گزارش، از زحمات صادقانه و خالصانه آقای دکتر صدرا مقدم، آقای دکتر اسحاق شایگان، آقای حسین وهابی و آقای غلامعلی ستاری از مدرسان و پرسنل معزز دانشگاه که پس از سال ها خدمت صادقانه و خالصانه به افتخار بازنشستگی نائل آمدند، تقدیر شد.

 

photo_2019-03-03_00-27-50 photo_2019-03-03_00-27-52 photo_2019-03-03_00-27-54 photo_2019-03-03_00-27-56 photo_2019-03-03_00-27-57 photo_2019-03-03_00-28-00