روابط عمومی دانشگاه خبر داد

انتشار بیست و نهمین ماهنامه خبری تحلیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) و بازتاب اخبار دانشگاه 

***لینک دسترسی به فایل ماهنامه***

photo_2019-03-24_12-01-05 photo_2019-03-24_12-01-09 photo_2019-03-24_12-01-14