روابط عمومی دانشگاه خبر داد

تقدیر مدیر حوزه ریاست از نیروهای محترم خدماتی دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، به منظور تقدیر از نیروهای خدماتی دانشگاه، صبح امروز دکتر سعید علیائی، مدیر حوزه ریاست دانشگاه با ایشان دیدار و به نیابت مراتب تقدیر و تشکر اعضای هیات علمی، پرسنل و دانشجویان دانشگاه را تقدیم ایشان نمود. در این فضای صمیمی که آقای حمیدی مسئول خدمات دانشگاه نیز حضور داشتند از نیروهای ساعی و تلاشگر خدمات دانشگاه تقدیر شد.
photo_2018-12-23_12-41-33 photo_2018-12-23_12-41-37 photo_2018-12-23_12-41-39 photo_2018-12-23_12-41-40 photo_2018-12-23_12-41-41