روابط عمومی دانشگاه خبر داد

تقدیر از پرسنل محترم دانشگاه که به افتخار بازنشستگی نائل شده اند

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در نشست صمیمی که با حضور تعدادی از پرسنل محترمی که به تازگی به افتخار بازنشستگی نائل گردیده اند از ایشان تقدیر شد. بر اساس این گزارش، در نشستی که با حضور مدیر امور اداری، مدیر نظارت و ارزیابی و مدیر حوزه ریاست برگزار گردید از زحمات صادقانه این عزیزان تقدیر شد.

بر اساس این گزارش در روز چهارشنبه مورخ ۵ دیماه از زحمات صادقانه و خالصانه سرکار خانم فریبا امیدوار و آقای حسین نامنی و آقای محمد جوادی از پرسنل محترم دانشگاه که پس از سال ها فعالیت به افتخار بازنشستگی نائل شد، تقدیر به عمل آمد.

همچنین در نشست دیگری که در روز سه شنبه ۱۱ دی ماه در دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه برگزار شد از زحمات خالصانه سرکار خانم ملیحه نصیری تقدیر شد.

در نشستی دیگر در روز چهارشنبه ۱۲ دی ماه نیز از زحمات سرکارخانم فرزانه نیک پور تشکر و قدردانی شد.

photo_2018-12-26_03-32-18 photo_2018-12-26_03-32-21 photo_2018-12-26_03-32-23 photo_2018-12-26_03-32-25

 

photo_2019-01-01_01-42-56

dav

dav