روابط عمومی دانشگاه خبر داد

انتشار بیست و ششمین گاهنامه خبری تحلیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) و بازتاب اخبار دانشگاه و یادداشت رئیس دانشگاه

***لینک دسترسی به فایل گاهنامه***

%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b9%d8%aa%d9%81-26-_page_01 %d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b9%d8%aa%d9%81-26-_page_12 %d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b9%d8%aa%d9%81-26-_page_26