روابط عمومی دانشگاه خبر داد

بازدید هنرجویان و هنرآموزان هنرستان نمونه دولتی ولیعصر (عج) شهرستان بناب از آزمایشگاه های آموزشی دانشکده مهندسی برق

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در ادامه برنامه روز درهای باز دانشگاه شهید رجائی، دانشکده مهندسی برق این دانشگاه در روز یکشنبه ۱۱ آذرماه میزبان دانش آموزان از هنرستان نمونه دولتی ولیعصر (عج) از شهرستان بناب بود. هنرجویان و هنرآموزان با حضور در آزمایشگاه های قدرت این دانشکده در آزمایش هایی با حضور آقای دکتر شیری، آقای مهندس خدادادی و آقای مهندس جرجانی شرکت کردند.

photo_2018-12-09_00-34-11 photo_2018-12-09_00-36-24 photo_2018-12-09_00-36-50 photo_2018-12-09_00-38-18