روابط عمومی دانشگاه خبر داد

انتشار بیست و چهارمین گاهنامه خبری تحلیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) و بازتاب اخبار دانشگاه

***لینک دسترسی به فایل گاهنامه***

%d8%b9%d8%aa%d9%81-24_page_08 %d8%b9%d8%aa%d9%81-24_page_09 %d8%b9%d8%aa%d9%81-24_page_17 %d8%b9%d8%aa%d9%81-24_page_25