روابط عمومی دانشگاه خبر داد

انتشار بیست و دومین گاهنامه خبری تحلیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) و بازتاب اخبار دانشگاه

***لینک دسترسی به فایل گاهنامه***

photo_2018-08-04_08-32-14 photo_2018-08-04_08-32-19