روابط عمومی دانشگاه خبر داد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، تیم والیبال دانشگاه شهید رجایی با پیروزی برتیم  والیبال معاونت تربیت بدنی و سلامت به مقام قهرمانی مسابقات والیبال حوزه های ستادی وزارت آموزش و پرورش دست یافت.

در این دوره از مسابقات که از تاریخ ۹۷/۰۴/۲۷ لغایت ۹۷/۰۵/۱۰ به میزبانی معاونت تربیت بدنی و سلامت برگزار گردید تعداد ۶ تیم در دو گروه به رقابت پرداختند، که در نهایت تیم والیبال دانشگاه شهید رجایی با غلبه بر رقیبان خود توانست مقام اول این دوره از مسابقات را در رشته والیبال نصیب خود کند. در دیدار پایانی این دوره از مسابقات تیم والیبال دانشگاه شهید رجایی توانست تیم معاونت تربیت بدنی و سلامت را شکست دهد و بر سکوی قهرمانی این دوره از مسابقات قرار گیرد. تیم والیبال دانشگاه شهید رجایی  متشکل از اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه بود که اعضای این تیم را در این دوره از مسابقات افراد زیر تشکیل داده بودند:

محسن حسن پور(مربی)/ محسن مختاری (سرپرست)/ جواد بهشتیان/ امیر عباسیان/ مجید عسگری/ جواد عبدالله/منصوربایرامی/ مهدی زینلی/ علی رضاییان/ عباس ملاجعفری/ محمدرضا دهنوی/ حمیدرضا شاه حسینی/ علی اصغر سیر/توحید شیخ بستان آباد