روابط عمومی دانشگاه خبر داد

انتصاب آقای دکتر مجتبی قربانی به عنوان معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پایه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، طی حکم ریاست دانشگاه، آقای دکتر مجتبی قربانی دانشیار گروه ریاضی به عنوان معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پایه منصوب شد. دکتر قربانی پیش از این مسئولیت هایی مانند دبیر اجرایی و علمی برخی کنفرانس های معتبر ملی، سردبیر و مدیر مسئول نشریه Journal of Mathematical Nanoscience و مدیریت گروه ریاضی و سرگروه داوری سه دوره از جشنواره جوان خوارزمی را بر عهده داشته اند و در سال جاری نیز به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه شهید رجائی انتخاب گردیدند. شایان ذکر است در این حکم از تلاش های ارزنده آقای دکتر محمد جواد اسلامپور در زمان تصدی این مسئولیت و عملکرد شایسته ایشان قدردانی شده است.

fghfjh-210x300