روابط عمومی دانشگاه خبر داد

tel_srttu

کانال رسمی اطلاع رسانی دانشگاه شهید رجائی

برای دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات دانشگاه شهید رجائی از شما جهت عضویت در کانال رسمی اطلاع رسانی روابط عمومی دانشگاه شهید رجائی دعوت می شود.