روابط عمومی دانشگاه خبر داد


تقدير وزير محترم آموزش و پرورش از مجموعه دانشگاه شهيد رجايي،‌ در خصوص موفقيت در حوزه سرآمدان علمي كشور

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، پس از قرار گرفتن دانشگاه در رتبه سوم سرآمدان علمی کشور با ۴۱۸ امتياز بالاتر  از دانشگاه هايي چون دانشگاه شريف، علم و ضنعت،‌امير كبير، تهران و غيره و دريافت تقدير نامه از سوي معاونت علمي رياست جمهوری، وزیر محترم آموزش و پرورش نیز در پیامی از زحمات مجموعه دانشگاه شهید رجایی تشکر نمودند. متن پیام دکتر دانش آشتیانی بدین شرح است:

از تلاش هاي مديريت، كادر اعضاي هيأت علمي و كاركنان و دانشجويان، كه افتخاراتي براي دانشگاه كسب مي نمايند و به ويژه كسب رتبه سوم ( سرامدان علمي)  در بين (‌دانشگاه ها) و موسسات آموزش عالي و پژوهشي تشكر مي كنم.

v