روابط عمومی دانشگاه خبر داد

مراسم استقبال از دانشجویان جدید الورود بهمن ۹۵

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مراسم استقبال از دانشجویان جدید الورود متعهد خدمت دبیری دانشگاه در روزهای ۱۷ الی ۱۹ بهمن ماه به تفکیک دانشکده های مختلف، در محل سالن همایش های شهید تهرانی مقدم برگزار گردید. در این مراسم، سخنرانان مختلفی از جمله معاون محترم آموزش وتحصیلات تکمیلی دانشگاه، معاون محترم دانشجویی، معاون محترم فرهنگی و اجتماعی، روسای دانشکده ها و رئیس حراست دانشگاه به ایراد سخنرانی و بیان نکات ارزشمند و حائز اهمیت در راستای آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان جدیدالورود با قوانین و مقررات و فضاها و امکانات دانشگاه پرداختند. در ابتدا جناب آقای دکتر پورکمالی ضمن خوش آمد گویی به دانشجویان، قوانین خاص متعهدین خدمت به آموزش و پرورش را برشمردند. در ادامه جناب آقای دکتر طهماسبی پور ضمن معرفی امکانات رفاهی و بهداشتی دانشگاه، به قوانین و مقررات استفاده از خوابگاه های دانشگاه اشاره کردند. پس از ایشان نیز جناب آقای مهندس نیکونژاد با معرفی فعالیت های فرهنگی و هنری دانشگاه، همه دانشجویان را به مشارکت در این فعالیت ها دعوت کردند. در خاتمه نیز معاون محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و معاون محترم حراست به بیان نکات مربوطه پرداختند.