روابط عمومی دانشگاه خبر داد

تفاهم نامه همكاري هاي علمي پژوهشي بين مركز دانش پژوهان و تشكل هاي شاهد و ايثارگر و دانشگاه شهيد رجايي

به گزارش روابط عمومی دانشگاه،  در راستاي تحقق سياست ها و اهداف دانشگاه مبني بر توسعه فعاليت هاي علمي و پژوهشي و گسترش همكاري هاي بين بخشي در اين حوزه، تفاهم نامه همكاري هاي دوجانبه ميان مركز دانش پژوهان و تشكل هاي شاهد و ايثارگر و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي منعقد گردید.

در این جلسه دكتر عظمتي رئیس دانشگاه، ضمن تشكر از سركار خانم سيد جوادي ، رييس گروه ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه به جهت ترتيب دادن اين جلسه و همچنين تلاش هاي ارزنده ايشان در اين حوزه، با برشمردن و معرفي ظرفيت ها و همچنين اهميت و جايگاه  دانشگاه در بين موسسات آموزش عاالي كشور به تشريح برنامه هاي ستاد شاهد  و ايثارگر دانشگاه پرداختند. ايشان با اشاره به  اهميت و ضرورت رسيدگي به خانواده ها و فرزندان شاهد و ايثارگر ، فعاليت براي ارتقأ تحصيلي و معيشتي اين گروه از جامعه را يك فريضه برشمردند كه برای همه مسئولين كشور مي بايست در صدر توجهات قرار گيرد.

دكتر عظمتي  قوانين و مقررات جاري كشور در این زمینه را به عنوان معيار هاي حداقلي برشمردند كه بيانگر توجه مسئولين نظام به اين گروه .مخاطب مي باشد و توجه دانشگاه را در برآورده ساختن نياز هاي اين عزيزان در صدر امور مسئولين دانشگاه برشمردند

 در ادامه دكترعلی عباس کمری رییس مرکز دانش پژوهان و تشکل های شاهد و ایثارگر، با ابراز خرسندي از آشنايي با  اين دانشگاه و توانمندي هاي آن، علاقه مندي خود را جهت توسعه و گسترش تعاملات في مابين اعلام نمودند،‌ ايشان همچنين با معرفي مركز و سياست هاي آن از ابتدا تا .كنون به تشريح انواع و شيوه خدمات مركز به همسران و فرزندان شاهد و ايثار گر پرداختند.

وي با بيان اينكه مركز در ۱۸ شاخص در حال حاضر از دانش آموزان و دانش جويان و همچنين اساتيد شاهد و ايثارگر در حوزه پژوهش و فناوري حمايت مي نمايد،  يكي از اهداف مركز را علاوه بر نخبه پروري مابين جامعه هدف ، شناسايي استعداد هاي برتر در حوزه هاي مديريتي برشمردند.

ايشان تعداد اعضأ حال حاضر را  ۷۴۲۰ نفر برشمردند كه در تمامي مراكز استان ها امكان دريافت اين تسهيلات را دارند.

دكتر كمري با اشاره به اينكه دانشجويان و اساتيد شاهد و ايثار گر متخصص ، متعهد و مجاهد هستند، رشد ۶/۷درصدي نخبگي چامعه هدف اين مركز نسبت به جامعه عادي در چهار سال گذشته اين مهم را نشانه  توانایی هاي به  القوه اين بخش از جامعه دانسته اند كه  نيازمند  توجه مسئولين .مي باشد

در ادامه جلسه با هم انديشي و گفتگو در خصوص برخي ديگر از امكانات و تسهيلات متقابل توسط مسئولين ديگر حاضر در جلسه ، دكتر عظمتي .و دكتر كمري تفاهم نامه هاي تهيه شده را امضأ و مبادله نمودند. همچنين مقرر گرديد يك كار گروه مشترك مفاد تفاهم نامه را جهت اجرايي شدن دنبال نمايند.