روابط عمومی دانشگاه اعلام کرد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، صبح امروز چهارشنبه مورخ ۲۵/۹/۹۴، دکتر عظمتی، ریاست دانشگاه، به همراه معاونین خود از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشکده ها بازدید به عمل آوردند. در این بازدید که با حضور مسئولین دانشکده ها انجام شد، دانشکده های مهندسی برق، مکانیک، عمران، معماری و شهرسازی، تربیت بدنی و علوم ورزشی و مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه دستاوردهای پژوهشی خود را ارائه دادند.

همچنین در حاشیه این نمایشگاه، عرضه کتاب های داخلی و خارجی با تخفیف ویژه جهت عرضه به اساتید و دانشجویان برپا گردیده بود.

[rev_slider slider37]